ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม เอสซีจี สานต่อที่พ่อทำ รวมพลังสร้างฝายชะลอน้ำที่อ.ทุ่งสง