ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ให้เกียรติเป็นบรรณาธิการรับเชิญ Walailak J Sci & Tech: Data Analytics

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 ฉบับที่ 10 (October 2017) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 8 บทความด้าน Data Analytics ซึ่ง 7 เรื่อง ได้นำเสนอใน International Conference on Information Technology ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2559

Walailak J Sci Tech Vol. 14 No. 10 October 2017: Data Analytics ได้รับเกียรติจาก ดร. สลิล บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นบรรณาธิการรับเชิญ (Guest Editor) ร่วมกับ Editor-in-chief

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่อการอ้างอิงได้จากเว็บไซต์วารสาร (wjst.wu.ac.th)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/view/88/showToc

TOP