ข่าวการศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท MBA บัดนี้ถึง 27 ส.ค.60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 บัดนี้ - 27 ส.ค. 60

<การคัดเลือก>
- พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์

ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.089-6521250, 089-6521251

2. สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2412, 0-7567-2208


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-mba60.php

TOP