รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท MBA บัดนี้ถึง 27 ส.ค.60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี