ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2560 ได้รับความสนใจจากสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม

รุ่นที่ 1 ได้เริ่มขึ้นแล้วระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องจงกลนี โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 2 ได้เริ่มขึ้นแล้วระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสงขลา โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รุ่นที่ 3 ได้เริ่มขึ้นแล้วระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสงขลา โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รุ่นที่ 4 ได้เริ่มขึ้นแล้วระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ Co-working space โรงแรมBlu monkey hub and hotel อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ จากบริษัท VR Digital จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรม Autodesk Revit อาจารย์พิเศษบรรยายให้แก่บริษัทและมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เกี่ยวกับโปรแกรมด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งมีผลงานวิจัย ผลงานออกแบบ และผลงานเขียนมากมาย การอบรมมีการแนะนำ Software Autodesk Revit 2017 การเขียนกริดเสาและผนัง การใส่Room และการคิดพื้นที่ห้อง การใช้คำสั่ง Modify ต่างๆ การใส่ประตูและหน้าต่าง การใส่พื้น การใส่ฝ้าเพดาน การใส่เฟอร์นิเจอร์และแสงสว่าง การทำทัศนียภาพและการRender การจัด Sheet การทำเอกสารแบบ การพิมพ์และการพิมพ์แบบ เป็นต้น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมีการจัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 ในรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 ณ Co-working space โรงแรม Blu monkey hub and hotel อ.เมือง จ.ภูเก็ต


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/bim/

TOP