ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมไหว้ครู และ บายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2560สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ สำหรับปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ เป็นประธานในพิธี มีคณาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ มากกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์ และเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วบ้านสำนักวิชาการจัดการอย่างเป็นทางการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/

TOP