ข่าวการศึกษา

นายวรวุฒิ หมัดโน๊ต นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ Fall 2017 YSEALI Academic Fellowship Institutes

นายวรวุฒิ หมัดโน๊ต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย จากจำนวนผู้สมัครกว่า 700 คน เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Fall 2017 YSEALI Academic Fellowship Institutes ภายใต้หัวข้อ Civic Engagement ระหว่างวันที่ 9 กันยายน– 13 ตุลาคม 2560 ณ Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการ Fall 2017 YSEALI Academic Fellowship Institutes นี้ จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการศึกษาแบบเข้มข้นและให้ผู้นำรุ่นใหม่เข้าใจประเทศสหรัฐอเมริกามากขึ้น พร้อมทั้งฝึกทักษะความเป็นผู้นำในเวลาเดียวกัน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการเรียนในห้องเรียน การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้การอ่านหนังสือและเอกสารต่างๆ และการนำเสนอรายงานกลุ่ม นอกจากนี้ยังได้ท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆ และมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของงานอาสาสมัครในชุมชนและท้องถิ่นของชาวอเมริกัน โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย

นายวรวุฒิ หมัดโน๊ต กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจมากครับ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้ โดยส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่า โครงการนี้จะเปิดมุมมองใหม่ๆ ด้านหน้าที่พลเมืองให้มีความชัดเจนมากขึ้น ได้เรียนรู้มุมมองอื่นๆ และได้รับฟังความคิดเห็นจากคนที่มาจากพื้นฐานทางการศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับ นอกจากนี้แล้วการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและทักษะการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโครงการจะช่วยให้ผมเรียนรู้และเพิ่มทักษะการใช้ชีวิต การได้เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการมีส่วนร่วมทางด้านงานสังคมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากสัมผัสและเรียนรู้จากชาวอเมริกันด้วยตัวของผมเอง สุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆ นักศึกษาว่า You guys are never too young to make the world a better place to live. ครับ”


TOP