นายวรวุฒิ หมัดโน๊ต นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ Fall 2017 YSEALI Academic Fellowship Institutes