21 กรกฎาคม 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Ohmic heating and Pulsed Electric Field(PEF) for food Innovation”