ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บทความวิจัยของ รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ติดอันดับ TOP 25 จากการจัดอันดับของ ScienceDirect

บทความวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดอันดับ TOP 25 จากการจัดอันดับบทความรอบล่าสุด ของ ScienceDirect ได้แก่ บทความวิจัย เรื่อง Design and implementation of an FPGA-based multiple-colour LED display board ติดอันดับที่ 18


อนึ่ง TOP25 ของ ScienceDirect นั้นเป็นการจัดอันดับบทความที่ได้การดาวน์โหลดมากที่สุดใน 25 อันดับแรกของวารสารต่างๆของสำนักพิมพ์ Elsevier โดยกำหนดช่วงเวลาทุกๆ 3 เดือน เพื่อใช้เป็นดัชนีบ่งบอกหัวข้อวิจัยที่มีความนิยมของผู้อ่าน/นักวิจัยและนักวิชาการของวารสารต่างๆ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://elsevier.dmdelivery.com/x/?S7Y1_p9ra274v8jWxNTcxOx.jq2RkSEAA95

TOP