ข่าวการศึกษา

น.ศ. ม.วลัยลักษณ์ กว่า 2,000 ร่วม กิจกรรม WU Freshy Night และเปิดโลกกิจกรรม 2017องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา โดยส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม WU Freshy Night และเปิดโลกกิจกรรม 2017 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจของชมรมและสโมสรต่างๆ เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อาหารกลางคืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วม กว่า 2,000 คนโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกล่าวเปิดงาน นายชยกร ชูพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายสัมพันธ์องค์กรและหน่วยกิจกรรม องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ในฐานะประธานโครงการกล่าวรายงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ กล่าวว่า จากวันแรกที่นักศึกษาใหม่เข้ามาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จนถึงวันนี้ นับเป็นเวลา 4 สัปดาห์แล้ว ที่นักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการรับน้องกลุ่มสัมพันธ์ที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาให้ได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต การปรับตัวในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องและเพื่อนใหม่ ควบคู่ไปกับการเรียนในช่วงต้น ซึ่งต้องเรียนรู้และปรับตัวเป็นอย่างมาก กิจกรรม WU Freshy Night ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายจากการเรียน ลดความตึงเครียดและให้ถือเป็นการต้อนรับน้องๆ จากรุ่นพี่อย่างเป็นทางการ

กิจกรรมในวันนี้ยังมีงานเปิดโลกกิจกรรม ที่นักศึกษาทุกคนจะได้รับชมนิทรรศการ ผลงาน ของชมรมและสโมสรสำนักวิชาต่างๆ ตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจในการทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะต่างๆ ที่นอกเหนือจากเนื้อหาในห้องเรียน ขอให้นักศึกษาเปิดใจรับและเปิดโอกาสให้ตนเองได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่และเรียนรู้ที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อไป

จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ มอบรางวัลให้แก่ชมรมและสโมสรที่มีผลงานดีเด่นตลอดปีที่ผ่านมา โดยรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน ประเภทชมรม ได้แก่ ชมรมประดู่อาสาพยาบาล รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน ประเภทสโมสร ได้แก่ สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์กิจกรรม WU Freshy Night และเปิดโลกกิจกรรม 2017 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินระหว่างน้องใหม่ด้วยกัน เพื่อได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ต่างสำนักวิชา และถือเป็นการต้อนรับน้องๆจากรุ่นพี่อย่างเป็นทางการ ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงจากชมรมต่างๆ ทั้งชมรมดนตรีไทย ชมรมลิเกฮูลู ชมรมนาฏศิลป์ ชมรมผู้นำเชียร์ ชมรม Cover Dance ชมรม WU Band ชมรม WU MC การแสดงปัญจักสีลัต การแสดงดนตรีของศิลปินรับเชิญ "มุก ทีมขมคอ" จากรายการ Stage Fighter และกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆที่ให้น้องใหม่ได้เข้าร่วม

ในส่วนของงานเปิดโลกกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อให้ชมรมและสโมสรนักศึกษาได้จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานในรอบปี เพื่อดึงดูดนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมที่ตนเองสนใจ เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะต่างๆ นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียนอีกด้วย

ประมวลภาพภาพ/ข่าว นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP