น.ศ. ม.วลัยลักษณ์ กว่า 2,000 ร่วม กิจกรรม WU Freshy Night และเปิดโลกกิจกรรม 2017