ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายชื่อ คือ นายชาญวิทย์ วุ่นเนียม โดยมีกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

TOP