ข่าวสมัครงาน

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา และได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

TOP