ข่าวทั่วไป

ด่วน !! ประกาศรรับสมัครผู้ประกอบการร้านเสริมสวยและผู้ประกอบการร้านซัก อบ รีด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครผู้ให้บริการร้านเสริมสวย จำนวน 1 ร้าน และร้านซัก อบ รีด จำนวน 1 ร้าน เพื่อเปิดให้บริการ ณ ศูนย์อาหารกลางคืน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบคำร้องขอเข้าประกอบการได้ที่ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 (ภายในวันและเวลาราชการ) และนัดคัดเลือกสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 15/5 อาคารบริหาร

ประกาศรับสมัครร้านเสริมสวยและร้านซักอบรีด.pdf

TOP