ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านวารสาร