ข่าวการศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม The 8th University Scholars Leadership Symposium (USLS) 2017 ณ United Nations กรุงเทพมหานคร

นายกาญจนพงศ์ รินสินธ์ นักศึกษาสาขาวิชาอาเซียนศึกษา ชั้นปีที่ 3 และนางสาวเสาวลักษณ์ ขวัญสง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการประชุมฝึกอบรมและพัฒนาภาวะผู้นำ The 8th University Scholars Leadership Symposium (USLS) 2017 ณ United Nations กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2560 ซึ่งนักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จากศูนย์กิจการนานาชาติ มูลค่าทุนละ 990 ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

การประชุมฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมี Humanitarian Affairs UK และ United Nations Development Program (UNDP) เป็นเจ้าภาพ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องการเป็นผู้นำยุคใหม่ ซึ่งเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและมีความโดดเด่น โดยมีกลุ่มเทรนเนอร์มืออาชีพและโค้ชด้านบทเรียนชีวิตที่มีชื่อเสียง และเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยชนชื่อดังระดับโลก ซึ่งไม่เพียงสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชน แต่แสดงให้คุณเห็นถึงศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของเยาวชน เพื่อเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับโลก


TOP