นักศึกษาโครงการ พสวท. รุ่นแรก หลักสูตรวิทยาศาสตร์เคมีเชิงคำนวณ สอบชิงทุนได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ