ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

WU และ UniMAP จัดโครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะความเป็นผู้นำครั้งที่ 1 (The 1st WU-UniMAP International Leadership and Soft-skills Enhancement Camp)เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร อาจารย์สุนทร บุญแก้ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะความเป็นผู้นำครั้งที่ 1 (The 1st WU-UniMAP International Leadership and Soft-skills Enhancement Camp) ณ มหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย โดยมี Brig.General Dato' Prof.Dr.Kamarudin Hussin, Vice-Chancellor, Universiti Malaysia Perlis, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างอบอุ่น


โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะความเป็นผู้นำครั้งที่ 1 ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษาจากทั้งสองสถาบัน โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมจำนวน 18 คน จาก UniMAP จำนวน 19 คน ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัย UniMAP ประเทศมาเลเซีย และระหว่าง 11-16 กุมภาพันธ์ 2555 ดำเนินกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ทั้งนี้ คณะนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการค่ายทั้งหมดจะเดินทางมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อทำกิจกรรมของโครงการค่ายฯในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์นี้

TOP