ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก