ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 130 คน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 130 คน จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอาคารกายวิภาคศาสตร์ โดยประกอบด้วยฐานความรู้ต่าง ๆ จำนวน 5 ฐานความรู้ ดังนี้ 1.ไขความลับสมอง 2.พันธุกรรมแห่งชีวิต 3.Body Guard 4.ดูดาว และ 5.พาน้องเก็บขยะชายฝั่ง ทั้งนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจไว้ดังนี้

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1723

TOP