ข่าวทั่วไป

เชิญชมรายการ วิทยุโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ นครฯ "วันภาษาไทยวลัยลักษณ์'๖๐"

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยวลัยลักษณ์'๖๐ (เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ) ในวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อเป็นการบอกกล่าวถึงความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติและวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง ๑๑ นครศรีธรรรมราช (เลขช่องดาวเทียม ๒๖๑) จึงอนุเคราะห์เวลาออกอากาศในช่วงรายการ เช้านี้ที่เมืองนครฯ ในวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๐๘.๓๐ น.

ในส่วนของกิจกรรมวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๒.๕๐ น. หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจะมีการเสวนาประเด็น "พระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย ของในหลวง รัชกาลที่ ๙ " วิทยากร ได้แก่ ๑. ไพฑูรย์ ธัญญา (รองศาสตราจารย์ ธัญญา สังขพันธานนท์) กวีซีไรต์ และศิลปินแห่งชาติ ๒.ศักดิ์สิริ มีสมสืบ กวีซีไรต์และศิลปินแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ดำเนินรายการ

จึงขอเชิญชวนท่านชมรายการและเข้่าร่วมกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว

TOP