ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานสำนักวิชาการจัดการ

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 30 คน ศึกษาดูงาน "ระบบการจัดการเรียนการสอนสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 3

TOP