ม.วลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานสำนักวิชาการจัดการ