ม.วลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับบุคลากร ม.แม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานส่วนอาคารสถานที่