ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับบุคลากร ม.แม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานส่วนอาคารสถานที่

บุคลากร ส่วนอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 8 คน ศึกษาดูงานระบบการบริหารงานส่วนอาคารสถานที่และงานยานพาหนะ ส่วนบริการกลาง พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. โดยจัดการต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP