ข่าวทั่วไป

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช เยี่ยมชม มวล.เมื่อเร็วๆ นี้ คณะอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช จำนวน 60 คน ฟังบรรยายเรื่อง "แนวทางการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" และ "เรียนรู้ อยู่อาศัย" พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนายธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ ศูนย์บริการการศึกษา นางสาวปิยวรรณ คงอินทร์ ส่วนกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่ฯ ส่วนประชาสัมพันธ์และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องตุมปังอาคารบริหาร

TOP