ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนปากพนัง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 104 คน โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 104 คน จากโรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอาคารกายวิภาคศาสตร์ โดยประกอบด้วยฐานความรู้ต่าง ๆ จำนวน 4 ฐานความรู้ ดังนี้คือ 1.อาจารย์ใหญ่และจิ้กซอร์มนุษย์ 2.เบนซีน เครื่องยนตร์สูบเดียว 3.สเลอปี้ และ 4.ดูดาว ทั้งนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจไว้ดังนี้

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1728

TOP