ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการเช้านี้ที่เมืองนคร ตอน คุยกับคนดี คนเก่งเมืองนคร