ข่าวเด่น

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการเช้านี้ที่เมืองนคร ตอน คุยกับคนดี คนเก่งเมืองนครศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยในรายการ "เช้านี้ที่เมืองนคร" ตอน "คุยกับคนดี คนเก่งเมืองนคร" โดยมี นายสิริวุฒิ กิตติโพธินันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษาร่วมรายการ ดำเนินรายการโดย นายฐชนม์พรหม สมสุข ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-09.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ


TOP