ข่าวทั่วไป

โรงเรียนส่องแสงพณิชยการ จ.สงขลา เยี่ยมชม มวล.เมื่อเร็วๆ นี้ คณะอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนส่องแสงพณิชยการ จ.สงขลา จำนวน 104 คน (นักเรียน 100 คน / อาจารย์ 4 คน) ฟังบรรยายเรื่อง "แนวทางการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" และ "เรียนรู้ อยู่อาศัย" พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนายธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ ศูนย์บริการการศึกษา นางสาวปิยวรรณ คงอินทร์ ส่วนกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่ฯส่วนประชาสัมพันธ์และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ อาคารเรียนรวม 3

ภาพกิจกรรม

TOP