ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย

เวลา 07.00 น. บริเวณลานเพลินตา อาคารไทยบุรี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาม.วลัยลักษณ์ ร่วมกันตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 19 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จากนั้นในเวลา 08.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ บริเวณโถงกลางอาคารไทยบุรี โดยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานในพิธี ได้เปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะและอ่านบทถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและร่วมกันลงนามถวายพระพรเป็นอันเสร็จพิธีนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณลาน expo ริมอ่างเก็บน้ำ สวนวลัยลักษณ์ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ณ วัดโคกเหล็ก ต.ไทยบุรี และมัสยิดกินดิน ต.ท่าศาลา ร่วมกิจกรรมทะเลสุข คนก็สุข:ศิลปะ ขยะ ทะเลโลก ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ตลอดจนยังได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา และจะมีการรับบริจาคโลหิตกันอีกครั้ง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นี้ ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี

ทั้งนี้ในส่วนของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ยังคงเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมและร่วมลงนามถวายพระพร ได้อย่างต่อเนื่อง ที่ลานนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารบรรสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่่อสารองค์กร
ภาพโดยนักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์กร

TOP