รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่พัฒนาส่งเสริมห้องปฏิบัติการและวิเคราะห์ทดสอบ 1 อัตรา