ข่าวทั่วไป

ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันรพี ประจำปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในสัปดาห์วันรพี ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ เวลา 13.00-16.00 น. โดยชิงรางวัลทุนการศึกษาดังนี้

รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 2,000 บาท
รางวัลชมเชย 1 รางวัล 1,000 บาท


นอกจากนี้ในวันที่ 7-9 สิงหาคม มีการจัดนิทรรศการวันรพี เปิดโซนหนังสือกฎหมาย และเสวนาหัวข้อ "ทิศทางการศึกษานิติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21" ณ ณ โถงกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/law.wu.ac.th/

TOP