ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันรพี ประจำปี พ.ศ. 2560