ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Volume 10, Number 1 (2017) January – June 2017 ออกเผยแพร่ออนไลน์ แล้ว

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Volume 10, Number 1 (2017) January – June 2017 ออกเผยแพร่ออนไลน์ แล้ว ผู้สนใจอ่านรายละเอียดในฉบับได้ที่เว็บไซต์ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์สอบถามรายละเอียดได้ที่

สำนักงานกองบรรณาธิการ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ห้อง 206 ชั้น 2 เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
E-mail: socjourn.wjss@gmail.com, socjourn.wjss@hotmail.com
โทรศัพท์: 075-673565


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.tci-thaijo.org/

TOP