สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสื่อการสอนและการประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ