ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเลื่อน Forum "US-ASEA under the Era of Donald Trump : Potentials and Prospectus

ตามที่ได้ลงประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่า กลุ่มวิจัยอิสลามศึกษากำหนดจัดเสวนา Forum "US-ASEAN under the Era of Donald Trump : Potentials and Prospectus ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 นั้น

เนื่องจากวิทยากรรับเชิญแจ้งมาว่าไม่สามารถมาบรรยายได้ในวันดังกล่าวเพราะมีภารกิจเร่งด่วน จึงจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการไปวันอื่น ซึ่งทางผู้จัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

TOP