นักศึกษา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ คว้าตำแหน่งตัวแทนภาคใต้ การประกวด Top model Thailand 2017