ข่าวการศึกษา

นักศึกษา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ คว้าตำแหน่งตัวแทนภาคใต้ การประกวด Top model Thailand 2017นายสยามรัฐ ตติยานนท์ (แทนไท) นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายวิจักษณ์ แซ่เอี่ย นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาเดียวกัน คว้ารางวัล Top Runway และ Outstanding Personality การประกวด Top Model Thailand 2017 รอบออดิชั่นภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า จ.สุราษฏร์ธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ให้การสนับสนุน

ทั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 2 คนจะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ไปประกวดระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร ในเดือนตุลาคมนี้ต่อไป


TOP