ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติด้านภาษา Symposium of International Languages and Knowledge 2017 (SILK 2017) ณ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรจากศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติด้านภาษา Symposium of International Languages and Knowledge 2017 (SILK 2017) ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส (Universiti Malaysia Perlis - UniMAP) เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม ณ โรงแรม The Putra Regency รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย โดยมี YBhg. Prof. Ir. Dr. Rezuwan bin Kamarudin รองอธิการบดีของ UniMAP ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

โอกาสเดียวกันนี้ คณะเจ้าภาพได้เชิญ Prof. Dr. Zuraidah Mohd Don จาก University of Malaya (UM) และ Prof. Dr. Ganakumaran Subramaniam จาก University of Nottingham (Malaysia Campus) ให้เกียรติกล่าวปาฐกถานำในหัวข้อ “Optimizing Conditions for Learning English in Higher Education” และ “Assessing 21st Century Competencies: Some Critical Considerations” ตามลำดับ ก่อนจะเข้าสู่ช่วงของการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้ร่วมงาน

งานเลี้ยงรับรองช่วงเย็นนั้น ทางเจ้าภาพได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด ในฐานะตัวแทนเจ้าภาพจัดงาน SILK 2018 กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมและการวางแนวทางของการจัดงานครั้งต่อไป

อนึ่ง Symposium of International Languages and Knowledge หรือ SILK เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจองค์ความรู้และงานวิจัยด้านภาษาจากนานาประเทศ ได้นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกัน โดยทั้งสามมหาวิทยาลัยจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกปี

TOP