ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาการจัดการ เชิญฟังการบรรยาย จิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในยุคโลกาภิบัตร โดยทาซานบอย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เชิญคุณนเรศ สุรินทร์ (ทาซานบอย) ผู้จัดการบริษัททาร์ซาน แอดเวนเจอร์ทัวร์ เจ้าของรางวัลกินรี สาขารายการนำเที่ยวดีเด่นสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศ ประจำปี 2551 เป็นผู้ที่เคยได้รับเชิญออกรายการคนค้นฅน ตอนแกะรอยชีวิตทาร์ซานบอย...นักถอดรหัสป่า แห่งเขาหลวง ณ ผืนป่าเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช และรายการ The Idol คนบันดาลใจ ตอน ทาร์ซานบอย มาบรรยายหัวข้อ จิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในยุคโลกาภิบัติ ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 ณ อาคารเรียนรวม 3 ห้อง 301 หากท่านใดสนใจเชิญเข้าร่วมในวันดังกล่าว

TOP