ข่าวสมัครงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 5 กันยายน 2560 โดยสมัครได้ดังนี้

1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ชั้น 1 อาคาร ไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-673172-3 ในวันเปิดทำการเวลา 09.00 น. – 15.00 น. หรือ

2. สมัครทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด” เลขที่บัญชี 828 1 46520 4 หรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ จำกัด” เลขที่บัญชี 05 328 0810 69 7 และแนบหลักฐานการโอนเงินมากับเอกสารการสมัครด้วย ด้วยวิธีนำส่งแบบ EMS โดยจะถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ในการรับสมัคร ส่งถึง “ผู้จัดการ สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ชั้น 1 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://saving.wu.ac.th/?p=561

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://saving.wu.ac.th/

TOP