ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์