ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ส่งนักศึกษาร่วมงาน IMT-GT ครั้งที่ 19 เชื่อมสัมพันธ์อาเซียน ที่อินโดนีเซียมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 19 เชื่อมสัมพันธ์พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาไทย มาเลเซียและอินโดนีเซียผ่านกิจกรรมกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และวิชาการที่ประเทศอินโดนีเซีย

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ได้ส่งนักศึกษาจำนวน 73 คน เข้าร่วมงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคม 2560 ณ Universitas Sumatera Utara เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและสัมมนาวิชาการระหว่างนักศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างประเทศเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย อีกทั้งยังมุ่งหวังจะพัฒนานิสิต นักศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในหมู่เยาวชนของ 3 ประเทศให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ กล่าวถึงการแข่งขันกีฬาในงานดังกล่าวว่า จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “SUCCESS IN SPORT AND FRIENSHIP NUMBER ONE” ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส แบดมินตันและบาสเกตบอล ส่วนการแสดงศิลปวัฒนธรรมจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Exploring Asean Culture through the indigenous plant farming” สะท้อนถึงวัฒนธรรมอาชีพการทำเกษตรกรรมของชาวบ้านในภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง ม.วลัยลักษณ์มีจำนวน 4 ชุดการแสดง ได้แก่ ระบำทอผ้ายกเมืองนคร ระบำ 12 นักษัตร ระบำนบพระบรมธาตุ ระบำนารีศรีวลัยลักษณ์ และการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “The role of youth in Asean creative industry.” บทบาทเยาวชนในยุคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของอาเซียน

“โครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นเวทีให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนแล้ว ยังฝึกการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมตั้งแต่การเตรียมทีม การฝึกซ้อม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ที่สำคัญนักศึกษาเหล่านี้จะได้มีเพื่อนชาวต่างชาติที่จะเป็นเครือข่ายระหว่างกันในอนาคตหากต้องไปทำงานในภูมิภาคอาเซียนก็จะทำได้ง่ายขึ้น อีกทั้งจะเป็นการจุดประกายให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วย อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้การสนับสนุนในเรื่องภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ อาทิ การจัดตั้งสถาบันภาษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของภาษาอังกฤษ การส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศมากขึ้น ฯลฯ” รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ กล่าว

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กรม.วลัยลักษณ์

TOP