ม.วลัยลักษณ์ส่งนักศึกษาร่วมงาน IMT-GT ครั้งที่ 19 เชื่อมสัมพันธ์อาเซียน ที่อินโดนีเซีย