ข่าวการศึกษา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ "จิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในยุคโลกาพิบัติ" โดยคุณนเรศ สุรินทร์ หรือ ทาซานบอย

รายวิชา TRM-323 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรายวิชา TOM-411 การจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ "จิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในยุคโลกาพิบัติ" โดย คุณนเรศ สุรินทร์ หรือ ทาซานบอย ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 ณ อาคารเรียนรวม 3 ห้อง 301
 
คุณนเรศ สุรินทร์ หรือ ทาซานบอย ผู้จัดการบริษัททาร์ซาน แอดเวนเจอร์ทัวร์ เจ้าของรางวัลกินรี สาขารายการนำเที่ยวดีเด่นสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศ ประจำปี 2551 เป็นผู้ที่เคยได้รับเชิญออกรายการคนค้นฅน ตอนแกะรอยชีวิตทาร์ซานบอย...นักถอดรหัสป่า แห่งเขาหลวง ณ ผืนป่าเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช และรายการ The Idol คนบันดาลใจ
 
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ โทร. 0896470253 หรือ 2467

TOP