ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ (สาขาเคมี) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์