ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ มรภ.นครศรีธรรมราช

อาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (มรภ.) ศึกษาดูงานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP