ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน