ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม มาตรฐานการวิจัย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560