อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้ ชื่นชมคุณค่าและแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย