นักศึกษาระดับ ป.โท เคมี นำเสนอผลงานวิจัยในเวทีสากล