รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท MBA บัดนี้ถึง 31 ส.ค.60 ศึกษา ณ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช