ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวิจัยกับสาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจแวดวงฟิสิกส์ เข้าร่วมงานวิจัยในหลายระดับ ได้แก่

- วิจัยหลัง ป.เอก
- ร่วม-แลกเปลี่ยนงานวิจัย ป.โท/เอก
- นักศึกษาฝึกงาน ป.ตรี
- วิจัยสำหรับครู – นักเรียน

ในหัวข้อ ฟิสิกส์ศึกษา คอมโพสิตและโครงสร้างนาโน อะคูสติกส์และออปติกส์เพื่อการทดสอบแบบไม่ทำลาย เอกภพวิทยาและฟิสิกส์พลังงานสูง ไมโครเวฟ/พลาสมาและการประยุกต์

สนใจติดต่อ E-mail: physics.wu@mail.wu.ac.th
Tel: +66 (0) 75 67 2947 , 75 67 2949
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://physics.wu.ac.th/

TOP