ข่าวทั่วไป

นักศึกษาป.โท จีนร่วมรายการวิทยุ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มวล.

นักศึกษาปริญญาโทจีน จากมณฑลหยุนหนาน ๒ คน ที่มาเรียน ภาษาและวัฒนธรรมไทย คือ ไห่ชิง จาง หรือแพรวา และหย้วน หนี หรือน้ำผึ้ง ร่วมอัดเทปรายการวิทยุที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มวล. จัดและออกรายการ ทางคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(วัดศรีทวี) และวิทยุการศึกษา ศาสนา และศิลปะและวัฒนธรรม มรภ. นครฯ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ออกอากาศเวลา ๘.๓๐ น วันที่ ๗ และ ๘ กุมภาพันธ์ นักศึกษาทั้งสองคน พูดภาษาไทย และภาษาไทยใต้บางครั้งด้วย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ดำเนินรายการ ชื่อรายการ "รศ.ดร.สืบพงศ์ แหลงตรงใจ" รายการนี้จะมีทุกวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี เนื้อหาเน้นวัฒนธรรมไทยใต้ เช่น ภาษา วรรณกรรม ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม และแพทย์แผ่นไทยภาคใต้ เป็นต้น ทั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ สาขาไทยศึกษาบูรณาการ และสถานีวิทยุทั้งสองแห่งดังกล่าว

TOP