รก.ผอ.อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมรายการทีวี ๑๑ นครฯ เช้านี้ สัมมนานานาชาติ "อาหารอาเซียน"