ข่าวทั่วไป

รก.ผอ.อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมรายการทีวี ๑๑ นครฯ เช้านี้ สัมมนานานาชาติ "อาหารอาเซียน"

เมื่อเช้าวันที่ ๑๕ สิงหาคม เวลา ๘.๓๐น.ถึง ๙.๐๐น. รักษาการผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ร่วมพูดคุยประเด็นการสัมมนานานาชาติ เรื่อง "อาหารอาเซียน" ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๑๑ นครศรีธรรมราช กล่าวถึงกำหนดการจัดสัมมนานานาชาติเรื่องนี้ ที่อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ถึงเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. โดยมีประเทศอาเซียนมาร่วมสัมมนาและเสนอผลงาน เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา พม่า และฟิลิปปินส์ เป็นต้น

หลังพิธีเปิดการสัมมนา ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์ ปาฐกถานำเรื่อง "ความหลากหลายของอาหารอาเซียน" ตามด้วยการเสนองานวิชาการ อาหารอาเซียนของประเทศอาเซียน ๗ ประเทศ รวมทั้ง ประเทศไทยด้วย ภาคบ่ายแบ่งห้องย่อยอาหารอาเซียนตามหัวข้อกำหนด ๓ ห้อง และสรุปการสัมมนา "อาหารอาเซียน" โดยศาสตราจาย์ชวน เพชรแก้ว

ในการสัมมนาครั้งนี้มีการสาธิตการทำอาหารอาเซียน จำหน่ายอาหารอาเซียนราคามิตรภาพพี่น้องอาเซียน โดยเฉพาะอาหารอาเซียนไทยภาคใต้ เช่น พุงปลา น้ำเคย คั่วกลิ้ง แกงเลียง แกงพริก แกงส้ม แกงขมิ้น แกงเทโพ และแกงเคยเครื่อง(บางแห่งเรียกน้ำชุบลาว) และอาหารอีกหลากหลายชนิด

ผู้ที่ประสงค์จะสาธิตและจำหน่ายอาหารอาเซียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของชาวอาเซียน สมัครได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อร่วมสังสรรค์งานวิชาการและประชาคมอาเซียนในด้านอาหารซึ่งเป็นศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง

TOP