ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จำนวน 35 คน ศึกษาดูงาน “การเรียบนรู้ในศตวรรษที่ 21” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP