ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา