ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมชมผลงานโครงการ Young Scientist Competition 2012 (YSC 2012)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (Young Scientist Competition 2012 : YSC 2012) รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
 
ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ จึงขอเชิญร่วมชมผลงานโครงการ Young Scientist Competition 2012 (YSC 2012) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โถงกลางอาคารไทยบุรี

TOP